Jusuf Thaçi

Jusuf Thaçi është i diplomuar në Psikologji, dhe udhëheqë Qendrën për Shërbime Psikologjike dhe Studime Sociale ENCOMPASS, e cila dallohet me Projektin Atomi, që ka për synim identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të jashtëzakonshme. Në të kaluarën Thaçi ka qenë pjesë e shoqërisë civile, si dhe ka udhëhequr përkohësisht Drejtorinë e Arsimit gjatë mandatit të kryetarit Shpend Ahmeti në Prishtinë.