Judy Dempsey

Judy Dempsey është një bashkëpunëtore e lartë jorezidente në Carnegie Europe dhe kryeredaktore e blogut Strategic Europe. Ajo është gjithashtu autore e librit Fenomeni Merkel (Das Phänomen Merkel, Körber-Stiftung Edition, 2013).