Jovana Radosavljevic

Jovana Radosavljevic është drejtore ekzekutive e New Social Initiative. Ajo është bursiste e programit TLP dhe ka përfunduar studimet Master në Studime Ndërkombëtare në Universitetin e Denverit, me specializim në Zgjidhjen e Konfliktit dhe Zhvillimit Ndërkombëtar. Ka përvojë në monitorimin e zgjedhjeve në Kosovë dhe mbështetjes së jashtme të fushatave paqësore në Serbi. Më parë ka punuar në OJQ  "Building Bridges Shift”. Gjithashtu ka qenë gazetare dhe prezantuese në RTV Mir.