Jeta Rudi Polloshka

Jeta Rudi Polloshka është ekonomiste dhe profesoreshë në departamentin e agrobiznesit në Universitetin Cal Poly në Kaliforni. Ajo ka përfunduar studimet e larta në SHBA. Në vitin 2016, Jeta ka doktoruar në lëminë e ekonomisë aplikative nga Universiteti i Minnesota-s. Krahas mësim-dhënies, Jeta mirret me hulumtime akademike në fushat e ekonomisë aplikative dhe agrobiznesit. Ajo është autore e disa publikimeve shkencore në revista akademike në SHBA.