Jennifer Jett

Jennifer Jett është një redaktore e lartë e stafit në "International New York Times".