Jenna Biter

Jenna Biter është praktikante editoriale në "The National Interest" dhe një M.S. kandidate për Sigurinë Kombëtare në Universitetin "Liberty".