Ivan Subotiç

Ivan Subotiç (1997) ka përfunduar studimet e tij themelore për gazetari në vitin 2020 në Fakultetin Filozofik në Novi Sad, që kur është punësuar në portalin FakeNews Tragaç si gazetar. Ai është autor i më shumë se 50 teksteve të botuara në portalin FakeNews Tragaç dhe bashkëautor i disa botimeve të Shkollës së Gazetarisë në Novi Sad. Ai është fitues i Çmimit të Universitetit të Novi Sadit për punë shkencore dhe profesionale të studentëve për vitin akademik 2019/2020. Aktualisht është duke ndjekur studimet master në fushën e komunikimit në Fakultetin Filozofik në Novi Sad.