Ivan Çadjenoviç

Ivan Çadjenoviç është një gazetar hulumtues nga Podgorica. Ai është në gazetari që nga viti 2012 dhe mbulon disa fusha nga ekologjia dhe shkenca deri te krimi i organizuar. Ai ka fituar disa çmime ndërkombëtare për kontributin e tij në gazetarinë hulumtuese dhe shkencore.