Isak Vorguçiq

Isak Vorguçiq është producent dhe menaxher ekzekutiv i radiotelevizionit "Kim" në Çaglavicë, Kosovë, që nga themelimi i tij në vitin 2000. Interesat e tij janë gazetaria, teologjia dhe arsimi ushtarak.