Instituti Britm i Parë

Instituti Britm i parë është organizatë jo-fitim prurëse që për qëllim ka promovimin e mendimit filozofik, artit dhe kulturës, përmes botimeve, përkthimeve, ligjëratave, duke sjellë mendimin filozofik më pranë lexuesit kosovar dhe duke nxitur të menduarit filozofik për çështjet më kritike të shoqërisë kosovare. I themeluar në vitin 2020 në Prishtinë, Britmi i parë së shpejti do ta lansojë edhe uebfaqen e tij si mjetin kryesor të komunikimit me publikun.