Igor Todoroviç

Igor Todoroviç ka specializuar në financa dhe energjetikë në nivel global. Ai ndjek dhe trajton temat e Ballkanit, me theks mbi tranzicionin dhe tejkalimin e pasojave të luftës, migracionin dhe emancipimin. Gjithashtu, merret me redaktim dhe përkthim.