Ibrahim Ömer

Ibrahim Ömer është jurist i diplomuar nga Universiteti i Ankarasë në Turqi. Ai është duke ndjekur studimet e doktoratës në Univeristeti Uluda? në Turqi. Fushat e tij të interesit janë: E drejta kushtetuese, të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve.