Ian Bond

Ian Bond është Drejtor i Politikës së Jashtme në Qendrën për Reformë Evropiane.