Hermann Hauser

Hermann bashkë-themeloi Amadeus Capital Partners në 1997 me Anne Glover. Në historinë e tij të gjatë dhe të suksesshme si sipërmarrës, Hermann ka themeluar ose bashkë-themeluar kompani në një gamë të gjerë të sektorëve të teknologjisë.