Hana Marku

Hana Marku është lektore dhe shkrimtare në Prishtinë. Shkrimet e saj janë publikuar në Kosovo 2.0, Prishtina Insight dhe Gazetën Jeta në Kosovë.