Gresa Statovci

Gresa Statovci është konsulente për edukim, në veçanti politikbërje në arsim. Ajo ka magjistruar në Politika Arsimore në University of Washington në Seattle. Aktualisht, fokusi i saj është hulumtimi dhe raportimi rreth zbatimit të Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë.

nga autori