Goran Rizaov

Goran Rizaov është koordinator projekti në Fondacionin Metamorfoza, gazetar profesionist me përvojë shumëvjeçare në median e shkruar dhe elektronike. Gorani ishte një bursist i zhvillimit profesional në 2011/2012, kur ai studioi gazetari dhe komunikime masive në Shkollën Walter Cronkite të Gazetarisë dhe Komunikimit Masiv në Phoenix, SHBA. Ai është gazetar i diplomuar në Sh. Qirili dhe Metodi në Shkup. Në vitin 2015 ka marrë çmimin për gazetari hulumtuese “Nikola Mlladenov”.