Gersi Gashi

Gersi Gashi ka përfunduar studimet për politika publike në Universitetin Amerikan në Kosovë,
dhe tani punon si hulumtues i politikave në Institutin Demokraci për Zhvillim. Punon në fushat
e mirëqenies sociale, edukimit, dhe migrimit.

nga autori