Gerhard Jandl

Gerhard Jandl është Përfaqësues i Përhershëm i Austrisë në Këshillin e Europës, në Strasburg. Ka qenë Drejtor i Ballkanit në Ministrinë e Jashtme nën Albert Rohan-in. Gjithashtu si ambasador i Austrisë në Sarajevë dhe Beograd, ai bashkëpunoi ngushtë me Rohan-in.