Georgia Nakou

Georgia Nakou shkruan për çështjet aktuale, politikat dhe kulturën. Ajo ka një përvojë disa vjeçare në sektorin e financave alternative, ka punuar për grupe mendimi në sektorin e energjisë dhe ka prodhuar kërkime akademike me ndikim. Ajo mban një interes në fushën e saj të parë të studimit, arkeologjinë.