Georgia Leatherdale-Gilholy

Georgia Leatherdale-Gilholy është një shkrimtare për Fondacionin për Lirinë e Ujgurëve dhe një kontribuese e Zërave të Rinj.