Francis Fukuyama

Francis Fukuyama është kryetar i bordit të redaksisë së The American Interest. Shkrimet e tij mbi zhvillimet politike kineze mund të gjenden në librat e tij The Origins of Political Order dhe Political Order and Political Decay.