Flutura Kusari

Flutura Kusari është juriste e së drejtës së medias. Punon në fushën e lirisë së shprehjes dhe sundimit të ligjit. 

nga autori