Fjollë Caka

Fjollë Caka është arkitekte, sociologe dhe planifikuese urbane nga Prishtina (Kosovë), duke punuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm, gjithëpërfshirës, rezistent dhe pa karbon të qyteteve dhe komuniteteve. Ajo është në përfundim të studimeve të doktaratës dhe është ligjëruese në Universitetin e Evropës Juglindore (Maqedonia e Veriut), si dhe ambasadore e GYCN për Klimën në Kosovë që nga viti 2021.