Fjolla Kondirolli

Fjolla Kondirolli është kandidate për doktoraturë në ekonomi në Universitetin e Sussex. Fokusi i hulumtimit të saj është varfëriashëndeti dhe edukimi në vendet në zhvillimAjo ka punuar si hulumtuese për Tata Cornell Institute for Agriculture and Nutritionsi dhe për Bankën BotroreAjo ka Master në Administratë Publike nga Cornell University.