Fitim Salihu

Fitim Salihu është politolog dhe merret kryesisht me studime kulturore e me studime të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, me theks të veçantë për Lindjen e Mesme, ShBA-në dhe Amerikën Latine. Për një kohë ka punuar si redaktor i kulturës në gazetën "Zëri", shkruan si kolumnist për gazetën kroate "Bilten" dhe punon si hulumtues shkencor për disa institute vendore e të jashtme.

nga autori