Fitim Gashi

Fitim Gashi ka përfunduar studimet pasdiplomike për Shkenca Politike dhe Administrim Publik. Me gazetari merret që nga viti 2006. Ka punuar në disa mediume: “Kosova Sot”, “Lajm”, “Tribuna”, “Gazeta Sport” etj. Që nga viti 2013 punon në gazetën “Koha Ditore” si Reporter i Lartë dhe mbulon zhvillimet politike. Ka qenë pjesëmarrës në disa konferenca dhe programe ndërkombëtare për promovimin dhe avancimin e gazetarisë.