Eyck Freymann

Eyck Freymann është autori i "One Belt One Road: Chinese Power Meets the World" (Harvard University Press 2020) dhe drejtor i Indo-Paqësorit në Greenmantle, një firmë këshilluese makroekonomike.