Eugen Cakolli

Eugen Cakolli është hulumtues dhe zyrtar i projektit në Institutin Demokratik të Kosovës (KDI). Fushat kryesore në të cilat ka qenë i angazhuar ai janë puna e Kuvendit, zgjedhjet, llogaridhënia, qeverisja lokale dhe dialogu. Ai ka kontribuar edhe në kuadër të Demokracisë në Veprim, ku është i angazhuar si koordinator i vëzhguesve.