Eugen Cakolli

Eugen Cakolli është hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës (KDI). Fushat kryesore në të cilat ka qenë i angazhuar ai janë zgjedhjet, puna e Kuvendit, llogaridhënia qytetare, qeverisja lokale dhe dialogu. Ai kontribuon edhe në kuadër të Demokracisë në Veprim, ku udhëheq me Sekretariatin e saj.