Eroll Gashi

Eroll Gashi është politolog. Ka mbaruar studimet Bachelor në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës dhe vijon studimet ndërdiciplinare MA në Universitetin e Siegenit në Gjermani me fokus në perspektivat historike dhe bashkëkohore mbi kulturën politike dhe pabarazinë sociale. Ka qenë aktivist dhe bashkëthemelues i Klubit Politik të Studentëve në Prishtinë.