Enton Kaca

Enton Kaca është regjisor teatri i lindur në Tiranë. Ka vënë shfaqje në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup.