Ensar Suma

Ensar Suma punon si këshilltar ligjor. Studimet universitare në nivelin B.A i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, ndërsa studimet master LL.M, i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit “Hasan Prishtina” në Prishtinë, në programin “E drejta Kushtetuese dhe Administrative”.

Ka qenë dhe vazhdon të jetë aktivist i të drejtave të njeriut. Është pjesëmarrës i shumë konferencave shkencore vendore dhe ndërkombëtare dhe ka publikuar artikuj nga fusha e drejtësisë në revista të ndryshme!

nga autori