Emira Ajeti

Emira Ajeti ka diplomuar me titullin Bachelor në Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) dhe Master në Administrim Biznesi (MBA). Ka punuar për Qeverinë e Kosovës – Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave – ku ka menaxhuar marrëdhëniet me institucionet financiare, veçanërisht me Bankën Botërore, FMN-në dhe BERZH-in. Gjithashtu, ajo ka gjashtë vjet përvojë pune në menaxhimin e projekteve në sektorin privat dhe të OJQ-ve, në Evropën Juglindore dhe SHBA.