Elisabeth Braw

Elisabeth Braw është një ish-gazetare dhe udhëheqëse e "RUSI", Instituti Mbretëror i Shërbimeve të Mbrojtjes dhe Studime të Sigurisë, institucioni më i vjetër për mbrojtje dhe siguri në botë.