Elion Kollçaku & Dionesa Ebibi

Elion Kollçaku është absolvent i Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Merret me shkrimin e artikujve që i përkojnë publicistikës, por bën vazhdimisht edhe analiza e komente rreth çështjeve në lidhje me komunitetin. Është shpallur studenti më i dalluar i Fakultetit të Filologjisë nga Rektori i Universitetit të Prishtinës.

Dionesa Ebibi është absolvente e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Moderatore e shumë organizimeve politike, kulturore e fetare. Merret me shkrimin e artikujve ne fushën e kulturës. Pjesëtare e organizatave të ndryshme joqeveritare.