Ehat Miftaraj

Ehat Miftaraj është drejtor ekzekutiv në Institutin i Kosovar për Drejtësi.