Egzon Gashi

Egzon Gashi është Drejtor Ekzekutiv i organizatës Teach For Kosova. Ai është kthyër të punoj në Kosovë nga SHBA-të, ku ka punuar dhe studiuar në fushën e arsimit.