Edward Lucas

Edward Lucas është një bashkëpunëtor i vjetër jorezident në Qendrën për Analizën e Politikave Evropiane (CEPA). Ai ishte më parë një redaktor i vjetër në The Economist. Lucas ka mbuluar çështjet e Evropës Qendrore dhe Lindore që nga viti 1986, duke shkruar, transmetuar dhe duke folur për politikën, ekonominë dhe sigurinë e rajonit.