Edward P. Joseph

Edward P. Joseph ka shërbyer në Ballkan gjatë viteve të luftës dhe në të gjitha zonat e konfliktit, përfshirë Kosovën. Nën Presidentin Obama, ai ishte emëruar Zëvendës Shef i Misionit të OSBE-së në Kosovë. Edward negocioi marrëveshjen në vitin 2012 për mbajtjen e zgjedhjeve kombëtare serbe në Kosovë nën kujdesin e OSBE-së. Ai flet dhe shkruan shpesh për rajonin dhe jep mësim në universitetin Johns Hopkins SAIS në Uashington.