Edison Jakurti

Edison Jakurti është student në nivelin Master për Politikat e Zhvillimit Ndërkombëtar në Duke University. Më parë ai ka punuar si konsulent i përkohshëm në Grupin e Ekonomisë së Zhvillimt (DEC) në Bankën Botërore në Washington, DC. Tani ai angazhohet si asistent hulumtues dhe asistent ligjërues në Duke University.

nga autori