Dukagjin Pupovci

Dukagjin Pupovci është drejtor i Qendrës për Arsim të Kosovës dhe profesor universitar.  Është autor i një numri të konsiderueshëm të analizave dhe publikimeve nga fusha e politikave të arsimit dhe shkencës.