Driton Qeriqi

Driton Qeriqi është Menaxher i Projekteve në kuadër të Institutit D4D. Ka punuar në projekte të ndryshme mbi rregullimin e mediave, ngritjen e kapaciteteve dhe në programe për zgjedhje. Ka qenë i përfshirë në një projekt të IFES-it kur eshte iniciuar reforma zgjedhore (2011-12). Po ashtu, ka qenë i angazhuar si staf vendor në të katër misionet e BE-së për vëzhgimin e zgjedhjeve në Kosovë me fokus në aspektet rregullative dhe ligjore të zgjedhjeve.