Drita Kadriu

Drita Kadriu aktualisht mban postin e Drejtorrshës së Departamentit të Arsimit të Lartë në Ministrinë e Arsimit Shkencë Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) që nga korriku 2014. Në këtë competence, Drita  Kadriu është përgjegjëse për menaxhimin e përgjithshëm të sektorit të arsimit të lartë në Kosovë, koordinimin e përgjithshëm të inicimit dhe zbatimit të reformës së arsimit të lartë në arsim të lartë sistemi arsimor në Kosovë, dhe koordinimi i ngushtë me institucionet e arsimit të lartë në Kosovë dhe politikë-bërësit e tjerë. Drita Kadriu luan rol të rëndësishëm edhe në strukturat e reformës së arsimit të lartë në nivel Evropian dhe programe të gritjes së kapaciteteve të SHBA, duke  kontribuar me ekspertizën e saj në avancimin e kornizës ligjore e politikave ku zhvillon  aktivitete për ndërtimin e kapaciteteve dhe siguron përafrimin e kornizës ligjore, politikave dhe strategjive të sistemit të arsimit të lartë të Kosovës.

Drita Kadriu ka doktorruar në Universitetin e Tiranës në Shqipëri. Kohë pas kohe si e angazhuar në fakultetet e edukimit me kurset e udhëheqjes dhe menaxhimit në arsim, zhvillimin profesional të mësimdhënësve, kurrikulën, metodologjitë e mësimdhënies  dhe kurseve tjera që lidhen me ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve para shërbimit dhe në shërbim.