Donikë Dobruna

Donikë Dobruna është avokate ne Avokturën Dobruna në Prishtinë. Ka mbaruar studimet në Fakultetin Juridik. Donika më herët ka punuar edhe si asisitente në Fakultetin Juridik të Kolegjit Iliria.