Donika Hamiti

Donika Hamiti studimet bazike dhe Master i ka realizuar në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Filozofik (Departamenti i Shkencës Politike) dhe studimet Master i ka përfunduar në Programin Politikë Ndërkombëtare. Donika është e angazhuar në fushën e edukimit joformal, duke shërbyer si Zyrtare për Informim dhe pastaj si Koordinatore e Programeve dhe Trajnimeve në një organizatë joqeveritare në Prishtinë. 

Fushat kryesore të interesimit të saj janë studimet mbi teoritë politike, ideologjinë dhe modelet e kombformimit.

nga autori