Dita Dobranja

Dita Dobranja është kandidate për Master në Ekonomi Ndërkombëtare në American University në Washington DC. Dobranja është një ndër themelueset e Institutit për Politika Zhvillimore (INDEP), ku është fokusuar në analiza të politikave ekonomike. Në vitin 2013 Dobranja fitoi bursën e qeverisë japoneze dhe përfundoi studimet hulumtuese të politikave tregtare në Waseda University në Japoni. Tani Dita është duke u fokusuar në tregti ndërkombëtare dhe ekonomi feministe.

nga autori