Dina Milovanovic

Dina Milovanovic, menagjere zhvillimesh në New Social Initiative, është aktivitste e shoqërisë civile. Dina ka shkruar dhe ka kontribuar në nj numër publikimesh me temë socio-politike në lidhje e politikat dhe prakikat e Kosovës. Ajo është kandidate për Master në Politika Publike në Oregon State University, ndërsa gjithashtu posedon Master dhe Bachelor në Etnologji dhe Antropologji nga Universiteti i Beogradit.