Denis Macshane

Denis Macshane është ish-ministër për Evropën i Mbretërisë së Bashkuar. Libri i tij mbi të ardhmen e Kosovës u botua më 2011. Ai udhëton rregullisht në rajon.