Delina Reçica

Delina Reçica ka përfunduar studimet në marrëdhënie mdërkombëtare në Queen Mary University of London dhe aktualisht po ndjek studimet pasuniversitare në London School of Economics (LSE). Delina ka hulumtuar ndërhyrjen e palëve të treta në luftërat në Bosnjë dhe Kosovë, ndërsa së fundi si pjesë  Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) ka qenë pjesë e ekipit hulumtues për proceset radikalizmit etno-politikë dhe fetar.