Dejan Tiago Stankoviq

Dejan Tiago Stankoviq është shkrimtar dhe përkthyes serb. Ai është përkthyes i Zhoze Saramagos në serbokroatisht dhe i Ivo Andriqit në portugalisht. Ndër librat që ka shkruar janë: Estoril, a war novel (Head of Zeus, London 2017) dhe Tales of Lisbon (Prime Books, Estoril). Stankovi? është shtetas i Portugalisë.